Podziękowania dla Arkadiusza Gralaka oraz ślubowanie Joanny Monety

Podczas XII sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego, która odbyła się w dniu 29 maja
2020 roku, Pani Lidia Zwierzchowska – Starosta Aleksandrowski i Pan Arkadiusz
Światkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Aleksandrowskiego złożyli na ręce Pana
Arkadiusza Gralaka podziękowanie za 10 lat pracy na rzecz samorządu powiatowego.

Pan Arkadiusz Gralak od 2010 był Radnym Powiatu Aleksandrowskiego, a jego mandat
wygasł, w związku z objęciem funkcji Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski. 

Miejsce Pana Arkadiusza Gralaka w Radzie Powiatu Aleksandrowskiego zajęła Pani
Joanna Moneta, która podczas sesji złożyła ślubowanie. W Radzie Powiatu
Aleksandrowskiego będzie pełniła funkcję członka Komisji Mienia Powiatu i
Infrastruktury Technicznej.
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa