Otwarty konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2022 roku

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8 (II piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 r.”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 r. do godz. 15.30.

Uchwała w załączniku.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa