Otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych w  zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki.

1. Regulamin otwartego konkursu nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą :„Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”.

2. Regulamin otwartego konkursu nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu aleksandrowskiego w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”.

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest złożenie oferty , której wzór dostępny jest w załączniku.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 roku  w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim przy  ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim lub przesyłać na adres Starostwa.

 

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu

ul. Słowackiego 8

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa