Otwarte konkursy ofert dla NGO na rok 2018

Otwarte konkursy ofert dla NGO na rok 2018

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Ogłoszono dwa konkursy: na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz konkurs na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa