Otwarcie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Zbrachlin

Powiat Aleksandrowski zakończył III etap przebudowy drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo od km 12+471 do km 13+350 w miejscowości Zbrachlin (Gmina Waganiec).

We wtorek 5 października br. oddano uroczyście do użytku blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej. To ważna inwestycja dla lokalnej społeczności, gdyż przebiega w pobliżu szkoły i obiektów sportowych.

Przebudowany został odcinek drogi od Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie do przejazdu kolejowego w kierunku Plebanki. Wykonawcą było wyłonione w przetargu Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z. o.o. z siedzibą we Włocławku. Koszty robót budowlanych 1.298.559,41 zł, koszt nadzoru: 12.300,00 zł. Łączny koszt inwestycji: 1.310.859,41 zł, w tym pozyskane środki zewnętrze z:
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawn. Fundusz Dróg Samorządowych): 640.429,00 zł,
– Gminy Waganiec: 228.534,00 zł.

Zakres prac obejmował: przebudowę jezdni, przebudowę zjazdów na pola i do posesji mieszkańców, budowę chodników z betonowej kostki bezfazowej, przebudowę zatoki autobusowej, umocnienie poboczy, przebudowę przepustów i odtworzenie przydrożnych rowów celem poprawy spływu wód opadowych (odwodnienie drogi), wymianę oznakowania drogowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz budowę przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa (przejścia aktywne). Okres gwarancji na przeprowadzone w ramach przebudowy prace budowlane wynosi 84 miesiące (7 lat).

W uroczystym otwarciu drogi uczestniczyli m.in.:  Joanna Borowiak – poseł na Sejm RP, Magdalena Nowak – Dyrektor Biura Poselskiego Anny Gembickiej, Józef Łyczak- Senator RP, Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Lidia Tokarska – Starosta Aleksandrowski, Adam Potaczek – Wicestarosta Aleksandrowski, Ewelina Lewandowska – Doradca Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego,  Piotr Kosik – Wójt Gminy Waganiec, Marcin Strych – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, Maciej Włoch i Sławomir Michalak – Radni Powiatu Aleksandrowskiego oraz Andrzej Stachowicz – Inspektor Nadzoru i przedstawiciele wykonawcy: Bartosz Figas i Michał Wesołowski.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa