Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Dnia 7 listopada 2019 roku w Sali Kominkowej Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim
odbyła się  XXIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej – eliminacje powiatowe. Organizatorem Olimpiady jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Za organizację eliminacji powiatowych odpowiada Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
(PZDR) w Aleksandrowie Kujawskim. W olimpiadzie mogli startować rolnicy z terenu powiatu aleksandrowskiego, właściciele gospodarstw
rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami. Mogły to być osoby prowadzące własną, dodatkową działalność w ramach gospodarstwa
rolnego. Nie mogły natomiast uczestniczyć w Olimpiadzie osoby pracujące dodatkowo poza gospodarstwem oraz uczniowie szkół i uczelni
dziennych. Uczestnicy musieli spełnić kryterium wieku od 18 do 40 roku życia.

W Olimpiadzie wzięło udział  16 rolników z terenu powiatu aleksandrowskiego. Musieli oni zmierzyć się z pisemnym testem,
który składał się z 38 pytań jednokrotnego wyboru przygotowanych przez specjalistów zakładowych ODR z Minikowa, Przysieka
i Zarzeczewa. W skład Komisji Konkursowej wystąpiły  następujące osoby:  Pan Adam Potaczek (Wicestarosta Aleksandrowski),
Pan Andrzej Nowicki (Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim), Pani Malwina Andrusiak (Zastępca  Wójta Gminy
Aleksandrów Kujawski), Pan Piotr Maciejewski (Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
Pan Franciszek Kaczorowski (Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej z Bądkowa), oraz przewodnicząca Pani Katarzyna Chudziak
(Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego). Stopień trudności był wysoki, jak co roku, a rywalizacja o najlepsze miejsca duża.
Komisja zorganizowała ustną dogrywkę o miejsca IV i V. Dogrywki te są zawsze ciekawym elementem Olimpiady, wzbudzają wiele emocji
u uczestników. Laureatem I miejsca  zdobywcą największej liczby punktów okazał się Pan Sławomir Jaskólski z Kaniewa  (gmina Bądkowo).
Będzie reprezentował nasz  powiat aleksandrowski na Finale Wojewódzkim Olimpiady, który odbędzie się 21 listopada 2019 roku w Przysieku.
Miejsce II zajął Pan Błażej Dzioba  z Ujmy Dużej (gmina Zakrzewo), III miejsce wywalczył Pan Marek Urbański z Ostrowąsa
(gmina Aleksandrów Kujawski). Jednocześnie Pan Urbański  otrzymał również nagrodę wraz z dyplomem za Najlepszego Laureata
Gminy Aleksandrów Kujawski, ufundowaną przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Andrzeja Olszewskiego.

W trakcie Olimpiady odbyło się również interesujące  szkolenie na temat „Produkcja  rolna na terenach objętych programem działań
na OSN – obowiązki i wymogi dla rolników” poprowadzone przez  Panią Agnieszkę Szczepańską z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie.

Dzięki wsparciu sponsorów Olimpiada co roku zachęca młodych rolników z powiatu aleksandrowskiego do uczestnictwa w niej, a tym samym
do pogłębiania wiedzy w dziedzinie rolnictwa. Wsparcia udzieliły jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gmina Aleksandrów Kujawski
oraz lokalni przedsiębiorcy i firmy z otoczenia rolnictwa.

Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku do wzięcia udziału w Jubileuszowej XXX-tej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa