Ogłoszenie Starosty Aleksandrowskiego

Ogłoszenie Starosty Aleksandrowskiego

Starosta Aleksandrowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowych w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN 15 kV relacji GPZ Ciechocinek – Waganiec w tym, wymianie przewodów, izolatorów i słupów położonych w gminie Waganiec, obręb Sierzchowo na działkach numer 21 o pow. 2.3598ha oraz 26 o pow. 0.5949ha, których stan prawny jest nieuregulowany.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie jw.

Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim telefonicznie pod numerem 54 282 7946.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa