Ogłoszenie o planowanym remoncie napowietrznej linii elektroenergetycznej

Na podstawie art. 124 w związku z art. 124a i art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 65),

Starosta Aleksandrowski

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej w celu przeprowadzenia remontu elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Ciechocinek – Toruń położonej w gminie Aleksandrów Kujawski, obręb Otłoczyn na działce numer 261 o pow. 0.1496ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie jw.

Szczegółowych informacji zasięgnąć można w pok. nr 16 Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim lub telefonicznie pod numerem 54 282 7946, 47.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa