Ogłoszenie o naborze ofert od podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Działając na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych Starosta Aleksandrowski ogłasza nabór ofert od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dysponujących osobami uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonów i ich przyczyn oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego.

Oferty można składać w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. bezpośrednio w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Szczegóły w załączniku.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa