Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja obozu sportowego dla dzieci z terenu Powiatu Aleksandrów Kujawski „Buduj formę – 2022”

Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja obozu sportowego dla dzieci z terenu Powiatu Aleksandrów Kujawski „Buduj formę – 2022”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2022 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacji zadania postanowił zlecić  Stowarzyszeniu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. Organizacja obozu sportowego dla dzieci z terenu Powiatu Aleksandrów Kujawski „Buduj formę – 2022”, przyznając na ten cel wsparcie w wysokości 3.000 zł. Umowa na realizację zadania zostanie zawarta po upływie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, po rozpatrzeniu złożonych uwag.

Realizacja zadania ma na celu wyrównanie różnic między dziećmi mieszkającymi na wsi, a tymi z większych miast oraz integrację mieszkańców różnych wsi poprzez uczestnictwo w zajęciach i obozie sportowym.

Celem zadania jest zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci z powiatu aleksandrowskiego uprawiających piłkę nożną w GMLKS Orzeł Służewo. Zadanie wpisuje się w przygotowania do udziału w rozgrywkach II Ligi Wojewódzkiej sezonu 2022 w piłce nożnej. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 12-18, z terenu Gminy Zakrzewo, Gminy Koneck i Gminy Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/ oraz na stronie internetowej powiatu www.aleksandrow.pl (zakładka NGO) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty na realizację zadania pn. „Organizacja obozu sportowego dla dzieci z terenu Powiatu Aleksandrów Kujawski „Buduj formę – 2022” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Załączniki

Plik
pdf oferta19a
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa