Oferta SKS „Aleksandria” w trybie pozakonkursowym

Oferta SKS „Aleksandria” w trybie pozakonkursowym

Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek „ALEKSANDRIA – CUP 2019”

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 11lipca 2019 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek „ALEKSANDRIA – CUP 2019”.

Celem zadania jest organizacja, uczestnictwo i godne reprezentowanie Powiatu
w turniejach przygotowujących do rozgrywek o Mistrzostwo województwa kujawsko – pomorskiego w kategorii kadetek w eliminacjach do Mistrzostw Polski . W ubiegłym sezonie rozgrywkowym zespół uzyskał awans do I ligi w kategorii kadetek, co umożliwia walkę
o najwyższe cele – medale mistrzostw województwa. Turniej będzie bardzo ważnym etapem przygotowań do sezonu rozgrywkowego 2019/2020. Do udziału w Turnieju zgłosiło się 12 zespołów z terenu całej Polski.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/,
na portalu powiatu www.aleksandrow.pl ( zakładka organizacje pozarządowe ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „„uwagi do oferty na realizację zadania pn. „IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek „ALEKSANDRIA – CUP 2019” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa