Oferta GMLKS „Orzeł” Służewo w trybie pozakonkursowym

Oferta GMLKS „Orzeł” Służewo w trybie pozakonkursowym

Gminnego Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Służewie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinny Piknik Sportowy”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2019 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „Rodzinny Piknik Sportowy”.

Celem zadania jest aktywizacja mieszkańców powiatu aleksandrowskiego do aktywnego spędzania czasu wolnego, popularyzacja aktywności fizycznej w rodzinie oraz wśród dzieci i młodzieży, aktywizacja małych społeczności do wspólnego działania.
Rodzinny Piknik Sportowy to propozycja skierowana do dzieci i młodzieży oraz rodziców mająca na celu popularyzację sportu wśród najmłodszych oraz do aktywnego spędzania czasu uczestnicząc w imprezach sportowych poprzez całe rodziny.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/, na portalu powiatu www.aleksandrow.pl ( zakładka organizacje pozarządowe ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „„uwagi do oferty na realizację zadania pn. „Rodzinny Piknik Sportowy” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa