Odebrano kolejny etap przebudowy drogi powiatowej Ciechocinek – Siutkowo

W dniu 8 lipca 2020 roku odbył się odbiór końcowy zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2”. Inwestycja jest kontynuacją 1 etapu wykonanego w 2019 roku. Robotami drogowymi objęto odcinek o długości 0,911 km od szkoły w Zbrachlinie w kierunku Siutkowa.

Znaczącym wkładem w sprawną realizację inwestycji przeprowadzonej dla dobra mieszkańców powiatu i gminy Waganiec, było ogromne zaangażowanie Radnego Macieja Włocha.

W ramach zadania poszerzono jezdnię do 6,0 m, przebudowano istniejące zjazdy, przebudowano nawierzchnię chodników, utwardzono pobocza, przebudowano istniejący przepust drogowy, wprowadzono nową organizację ruchu drogowego oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja dofinansowana była ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 737 847,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 475 695,16 zł. Zadanie wykonała Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. Umowa z Wykonawcą obejmuje siedmioletni okres gwarancji.

Uroczystego odbioru drogi i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Lidia Zwierzchowska – Starosta Aleksandrowski, Adam Potaczek – Wicestarosta Aleksandrowski oraz Radni Powiatu Aleksandrowskiego : Ewelina Lewandowska, Sławomir Michalak i Maciej Włoch oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Marcin Strych.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć przedstawiającą przebieg prac na przebudowywanym odcinku drogi :

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa