Odbiór ostatniej zakończonej inwestycji drogowej w 2020 roku.

W dniu 26 listopada 2020 roku odbył się odbiór końcowy zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 – etap2”. Jest to inwestycja, która jest kontynuacją 1 etapu wykonanego w 2018 roku.

Roboty drogowe obejmowały odcinek o długości 0,585 km. W ramach zadania poszerzono jezdnię do 6,0 m, przebudowano istniejące zjazdy, wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową oraz perony autobusowe, utwardzono pobocza oraz wprowadzono nową organizację ruchu drogowego.

Inwestycja dofinansowana była ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 264 599,00 zł oraz Gminy Koneck w wysokości 40 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 529 199,82 zł.

Wykonawcą zadania była Firma PRDI UNIDROMEX Michał Szewczyk, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław. Umowa z Wykonawcą obejmuje siedmioletni okres gwarancji.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa