Od 1 stycznia 2019r. zwiększamy zakres badań poradni

Miło nam poinformować, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim od 1 stycznia 2019 roku prowadzi badania dzieci i uczniów niewidzących i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących. Jest to kolejne rozszerzenie działalności poradni, która z dniem1 września 2018 roku rozszerzyła swoją działalność o badania i wydawanie orzeczeń dzieciom i uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Nie ma już zatem konieczności dojazdu do Włocławka w celu przeprowadzenia badań. Jednocześnie informujemy, że dzieci, których wnioski o przeprowadzenie badania i wydanie orzeczenia zostały złożone w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku w roku 2018 będą miały te badania wykonane we Włocławku w wyznaczonym terminie. Nie ma zatem konieczności ponownego składania wniosku w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Źródło: Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 54 292 79 23.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa