Ochrona zdrowia

Home / Ochrona zdrowia

Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Aleksandrowskim

 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY SZPITALNY

nazwa instytucji adres strona www telefon/e-mail
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski
www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl 54 282 80 01

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

nazwa instytucji adres strona www telefon/e-mail
Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku ul. Przedmiejska 1
87-721 Raciążek
http://spzlo-raciazek.pl/ 54 283 10 00

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

nazwa instytucji adres strona www telefon/e-mail
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski
www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl 54 282 80 01

 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

nazwa instytucji adres strona www telefon/e-mail
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
http://www.mopsaleksandrowkuj.naszbip.pl/ tel. 54 427 11 39
mopsalk@poczta.onet.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku ul. Kopernika 14
87-720 Ciechocinek
www.mopsciechocinek.naszops.pl tel. 54 416 10 17
tel. 54 416 10 18
mops@ciechocinek.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
http://mops.nieszawa.pl/ tel. 54 283 80 31
mops_nieszawa@wp.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
http://gopsaleksandrowkuj.naszops.pl/ tel. 54 282 20 59
wew. 39 lub 40
gopssl@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku ul. Rynkowa 6a
87-721 Raciążek
www.gops.raciazek.lo.pl tel. 54 283 18 25
gopsraciazek@pro.onet.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo
brak tel. 54 272 41 00
gopsbadkowo@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku Koneck 30
87-702 Koneck
brak tel. 54 272 20 02
gopskoneck@pro.onet.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu ul. Dworcowa 7
87-731 Waganiec
brak tel. 54 283 09 45
waganiec@interia.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Leśna 1
87-707 Zakrzewo
brak tel. 54 272 09 36
gops120@wp.pl

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

nazwa instytucji adres strona www telefon/e-mail
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska 20
87-707 Zakrzewo
http://dpszakrzewo.nowybip.pl tel. 54 272 00 15
dompomocysek@interia.pl
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu Grabie 34
87-700 Aleksandrów Kujawski
www.dpsgrabie.pl tel. 54 282 12 70
tel. 533 454 125
dps.grabie@wp.pl

 

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

nazwa instytucji adres strona www telefon/e-mail
Środowiskowy Dom Samopomocy im. prof. Jana Władysława Piltza w Aleksandrowie Kujawskim ul. Limanowskiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
http://spektrumweb.pl tel.: 54 282 55 80
sds98@o2.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy „Szymonówka” w Nieszawie Fundacji im. Brata Alberta ul. Laskowskiego 8
87-730 Nieszawa
brak tel. 54 233 66 83
sdsnieszawa@onet.pl

 

CENTRUM POMOCY RODZINIE

nazwa instytucji adres strona www telefon/e-mail
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
https://pcpr-aleksandrow.rbip.mojregion.info/ tel. 54 282 61 54
tel. 509 379 876
tel. 514 542 555
pcpr_aleks@wp.pl

 

STOWARZYSZENIA

nazwa instytucji adres strona www telefon/e-mail
Stowarzyszenie Abstynenckie „Bezpieczna przystań” ul. Brzeska 1
87-710 Służewo
brak brak

 

FUNDACJE

nazwa instytucji adres strona www telefon/e-mail
Fundacja Serce Dla Dziecka Grabie 34
87-700 Aleksandrów Kujawski
www.fundacjasercedladziecka.pl tel. 693 891 834
sercedladziecka@interia.eu

 

URZĄD PRACY

nazwa instytucji adres strona www telefon/e-mail
Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1
87-700 Aleksandrów Kujawski
http://aleksandrowkujawski.praca.gov.pl// tel. 54 282 46 96
e-mail: toal@praca.gov.pl

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

nazwa instytucji adres strona www telefon/e-mail
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wojska Polskiego 21
87-700 Aleksandrów Kujawski
https://wtz.net.pl/aleksandrow/ tel. 54 282 20 08
tel. 606 360 870
wtznadzieja@wp.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie Otłoczyn 1
87 – 700 Aleksandrów Kujawski
www.karczemka.org.pl tel. 56 622 90 32
tel. 56 622 94 33
tel. 501 899 936
wtzkarczemka@wp.pl

 

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim – link.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa