O zapewnieniu bezpiecznego wypoczynku i zagrożeniach naturalnych w okresie letnim – Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 1 lipca br. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyło się III Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła Pani Lidia Tokarska – Starosta Aleksandrowski.

Tematami spotkania było omówienie przez przedstawicieli służb, inspekcji i straży przygotowania do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji oraz przygotowanie służb na wystąpienie zagrożeń naturalnych w okresie letnim. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem kąpielisk, kontrolą autokarów wiozących dzieci na wypoczynek oraz bezpieczeństwem na drogach zostały szczegółowo zreferowane przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.

W związku z tym, że w okresie letnim na terenie całego powiatu mają miejsce remonty wielu odcinków dróg, Pani Starosta wystosowała apel do wykonawców i zarządców dróg aby zadbali o płynność ruchu na remontowanych odcinkach a tym samym o bezpieczeństwo kierowców i przechodniów, którzy korzystają z tych dróg na co dzień. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby w takich miejscach była osoba kierująca ruchem, która będzie zapobiegać niebezpiecznym i niepożądanym sytuacjom na tych drogach. Wypracowane wnioski w tej sprawie zostaną również przesłane do gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa