Nowy remonter drogowy dla Zarządu Dróg Powiatowych

Powiat Aleksandrowski na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim zakupił nowego remontera drogowego „Patcher” wraz z podwoziem.

Remonter ten służy do napraw uszkodzonych i zniszczonych nawierzchni dróg powiatowych w tym do likwidacji ubytków oraz dużych spękań przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej, które odpowiednio dozowane i mieszane ze sobą w głowicy roboczej są wbudowywane pod ciśnieniem w miejsca uszkodzeń.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa