Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Mieszkańcom powiatu aleksandrowskiego przypominamy, że od stycznia br. rozszerzony został katalog usług świadczonych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Poszerzony został również krąg osób uprawnionych do korzystania z pomocy. Od roku 2019 do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nowe usługi świadczone w punktach to m.in. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja. Zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów pomocy prawnej zostały wprowadzone zgodnie z zapisami Ustawy z z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Informacje o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego dostępne są na naszej stronie internetowej z prawego menu, ikona z wagą „Pomoc prawna” lub bezpośrednio pod adresem: aleksandrow.pl/bezplatna-pomoc-prawna/

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Aleksandrów Kujawski – Punkt Nieodpłatnych Porad Pranych i Obywatelskich, ul. Wyspiańskiego 4
Poniedziałek 13.00-17.00
Wtorek 8.00-12:00
Środa 13.00-17.00
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 15.00-19.00
Punkt prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Aleksandrów Kujawski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3
Poniedziałek 10.00-14.00

Ciechocinek, Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, I piętro, pok. nr 12, tel. (54) 416 18 00 wew.139
Piątek 10.00-14.00

Łazieniec (gmina wiejska Aleksandrów Kujawski) – Świetlica Wiejska w Łazieńcu, ul. Podgórna 1
Wtorek 11.00-15.00

Koneck, Urząd Gminy w Konecku, Koneck 30
Czwartek 10.00-14.00

Zakrzewo, Gminny Ośrodek Kultury w Zakrzewie
Środa 11:00-15:00

Od stycznia 2019 roku starostwa powiatowe wprowadzają wcześniejsze zapisy telefoniczne, ewentualnie w innych formach ogłaszanych na stronie internetowej danego urzędu powiatu i stronach urzędów gmin. Rejestracja tel. 54 282 79 17

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o:- zwolnienie od kosztów sądowych;- ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; – ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizację. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa