Nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Starosta Aleksandrowski ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, a do jej zadań należy:

– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji ich praw,

– opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

– ocena realizacji programów,

– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kandydatów mogą zgłaszać działające na terenie powiatu aleksandrowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia nr 1/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenia można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. do dnia 13 września 2019 roku.

Treść ogłoszenia: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2019/4575/akt.pdf

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Aleksandrowskim do pobrania w załączniku.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa