Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019

W dniu 9 maja 2018 r. została opublikowana oferta szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski, tj. do: LO w Ciechocinku, Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kuj. oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kuj., odbywać się będzie od 17 maja do 18 czerwca 2018 r., do godz. 15.00.

Nabór prowadzony jest w formie elektronicznej. Oferta szkół znajduje się na stronie internetowej dot. naboru elektronicznego: https://nabor.pcss.pl/aleksandrowkujawski/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ a szczegółowy harmonogram rekrutacji można znaleźć tutaj.

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ciechocinku
(dzień otwarty dla gimnazjalistów odbył się 26.04.2018 r.)
– politechniczny
– informatyczny
– logistyczny
– humanistyczny
– lingwistyczny
– biologiczno-chemiczny

 

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kuj.
(dzień otwarty dla gimnazjalistów odbędzie się 18.05.2018 r.)

I Liceum Ogólnokształcące:
– europejski
– medyczny

Technikum Nr 1:
– technik informatyk
– technik obsługi turystycznej
– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– technik geodeta
– technik organizacji reklamy
– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
– technik technologii żywności
– technik ogrodnik

Branżowa szkoła I stopnia nr 1:
– kierowca mechanik
– operator obrabiarek skrawających
– ślusarz
– mechanik – monter maszyn i urządzeń
– mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kuj.
(dzień otwarty dla gimnazjalistów odbędzie się 18.05.2018 r.)

II Liceum Ogólnokształcące:
– wojskowy

Technikum Nr 2:
– technik handlowiec
– technik ekonomista
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik kelner
– technik mechanik
– technik technologii drewna
– technik elektryk
– technik logistyk
– technik mechatronik
– technik hotelarstwa
– technik urządzeń i systemów energetyki onawialnej
– technik budownictwa

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2:
– wielozawodowa
– drukarz
– cukiernik
– piekarz
– sprzedawca
– stolarz
– fryzjer
– mechanik pojazdów samochodowych
– kucharz

 

Źródło: Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 54 282 79 45.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa