Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw wyboru ofert w otwartych konkursach ofert związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły dotyczące naboru określa załącznik do uchwały nr 21/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje w załączonych niżej plikach.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa