Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły dotyczące naboru określa załącznik do uchwały nr 137/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki ( aktywne )

Szczegółowe informacje w załączonych niżej plikach.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa