Milion dla Powiatu Aleksandrowskiego w ramach kolejnego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża (na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I).

W ramach inwestycji przebudowana i poszerzona do 6 metrów zostanie jezdnia, powstaną zjazdy na przylegające do drogi pola i posesje, perony autobusowe, odwodnienie i pobocza gruntowe z kruszywa łamanego. Wymienione zostanie oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami BRD. Droga stanowi ważną oś komunikacyjną powiatu aleksandrowskiego, odcinek o którym mowa przebiega przez teren gm. Waganiec i Bądkowo i stanowi dogodne połączenie z drogą wojewódzką nr 252 oraz drogą krajową nr 91. Długość zaplanowanego do przebudowy odcinka wynosi 2073,5 m. Mapa: https://goo.gl/maps/14YGCLtBzo13vBoq5

Nawierzchnia drogi jest obecnie w bardzo złym stanie. Bieżące działania remontowe nie przynoszą zamierzonych efektów i działają tylko doraźnie, a niewystarczające parametry techniczne oraz stan nawierzchni powoduje wzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa. Poszerzenie drogi do 6 metrów, wykonanie zjazdów oraz odwodnienia z pewnością przyczyni się do usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa. Szacowany koszt całej inwestycji to 2,71 mln zł.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa