Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu w 2018 roku

W okresie od 19 lutego do 7 marca 2018 roku na terenie powiatu aleksandrowskiego będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 1999 roku;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Aleksandrowie Kujawskim powołana zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego urzęduje w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Parkowej 3 w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Oprac. K. Podolska – Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tel. 54 282 79 02

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa