Konwent Powiatów w Radziejowie

We wtorek 26 kwietnia 2022 r. wicestarosta aleksandrowski – Adam Potaczek uczestniczył w obradach Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który zorganizowany został w powiecie radziejowskim. Starostowie spotkali się, by porozmawiać o ważnych problemach i wyzwaniach, stojących przed samorządami powiatowymi. Gospodarzem wydarzenia był starosta radziejowski – Jarosław Kołtuniak.

Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów Polskich w danym regionie. Pełni on rolę doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji –  w sprawach związanych z celami statutowymi.

Konwent może również współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie. Tworzą go starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu będący członkami ZPP lub upoważnione przez nich osoby w danym województwie.

Spotkanie było okazją do omówienia spraw związanych z potrzebami uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie powiatów województwa kujawsko – pomorskiego, funkcjonowaniem związku celowego, czy też finansowaniem unijnym.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa