Konsultacje projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

Konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), odbyły się w dniu 9 stycznia 2019r. w Rypińskim Domu Kultury.  Spotkanie to było organizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urzędem Miasta Rypina. Wśród uczestników konferencji byli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, marszałek województwa Piotr Całbecki, parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów lokalnych. Powiat Aleksandrowski reprezentowały Pani Lidia Zwierzchowska starosta aleksandrowski i Mirosława Ziemecka naczelnik wydziału rozwoju i inwestycji powiatu.

KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Strategia ta wyznaczy systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej przez rząd wobec regionów, określi tez zasady współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw.
W nadchodzących latach odegra ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy z Unii Europejskiej. Zachęcamy do udziału w całym procesie konsultacyjnym, dzięki czemu mogą mieć Państwo wpływ na kształt dokumentu, który będzie określał m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r.

Informacje na temat dokumentu, spotkań konsultacyjnych oraz formularze do zgłaszania uwag dostępne są pod adresem: www.miir.gov.pl/ksrr.

 

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33699-konsultujemy-projekt-krajowej-strategii-rozwoju-regionalnego-2030#

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa