Konsultacje społeczne Statutu Powiatu Aleksandrowskiego

Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz uchwały nr IV/70/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Aleksandrowskiego, Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego kieruje do konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Aleksandrowskiego projekt Statutu Powiatu Aleksandrowskiego.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji zmian do projekt Statutu Powiatu Aleksandrowskiego. Termin: od 5 czerwca 2019r. do 14 czerwca 2019r. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Powiatu Aleksandrowskiego.

Projekt statutu, formularz zgłaszania uwag i propozycji zmian oraz uchwała ws. przeprowadzenia konsultacji do pobrania z BIP: https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/konsultacje-spoleczne-do-projektu-statutu-powiatu-aleksandrowskiego/

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa