Konsultacje programu współpracy powiatu z NGO

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji przygotowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Uwagi i propozycje można zgłaszać za pomocą wniosku, który należy wypełnić i podpisać, a następnie dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Skan wypełnionego wniosku wraz z załącznikiem można również przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@aleksandrow.pl

Uwagi i propozycje przyjmowane są w terminie 2 – 16 października 2020 r.

Pod uwagę brana będzie data wpływu wniosku do urzędu.

Druk wniosku w załączniku.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa