Wykaz uchybień formalnych w ofertach NGO

Zgodnie z regulaminami konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 roku, podajemy do publicznej wiadomości wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 1/2019 i 2/2019, wraz ze wskazaniem uchybień formalnych. Wskazane uchybienia są możliwe do usunięcia w terminie 7 dni od dnia ukazania się ich na stronie internetowej, tj. do dnia 4 marca 2019 r.

Uzupełnienia należy dokonać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Promocji Powiatu (II piętro, pokój nr 208 w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, mieszczącym się przy ul. Słowackiego 8, tel. 54 282 79 23). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień, oferta nie będzie rozpatrywana.

Wykaz ofert z uchybieniami publikujemy w załączonych poniżej plikach (PDF):

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa