Konkurs „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”

W tym roku, po raz drugi w województwie kujawsko-pomorskim, zostaną przyznane wyróżnienia pn. „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”. Zaangażowanie społeczne to działanie, które nie ma charakteru komercyjnego, a realizowane jest z udziałem lub na rzecz społeczności lokalnej. Przedsięwzięcia te muszą dotyczyć działań wspólnych (np. przedsiębiorstwo i podmiot ekonomii społecznej, NGO lub lokalna społeczność), ponadto muszą rozwijać relacje międzysektorowe, co bezpośrednio przyczynia się do budowania współpracy.

Przyznanie wyróżnienia pozwoli na upowszechnienie podejmowanych działań, a także zainspiruje inne podmioty do aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Będzie stanowić niejako formę docenienia pracy wyróżnionych przedsiębiorstw związanej z ekonomią społeczną.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do wyróżnienia. W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i odesłania jej na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, a także na adres e-mail: es@rops.torun.pl. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 czerwca br. Zgłoszone podmioty będą oceniane przez specjalnie powołaną Kapitułę, a laureatów poznamy podczas uroczystej gali  w czasie jubileuszowego, 10. Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniu 24 września br. w Toruniu. Podczas tej imprezy, która ma charakter międzynarodowy, laureatom zostanie wręczona okolicznościowa statuetka oraz certyfikat. Forum objęte jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacje nt. wyróżnienia oraz regulamin jego przyznawania są dostępne na stronie es.rops.torun.pl w zakładce Wyróżnienia/Przedsiębiorstwo angażowane społecznie. Odpowiedzi na pytania dot. konkursu udziela Pan Radosław Głowacki, nr telefonu: 571 293 188, e-mail: r.glowacki@rops.torun.pl

Ankieta zgłoszeniowa do pobrania tutaj.

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa