Konkurs ofert – program polityki zdrowotnej

ZARZĄD  POWIATU  ALEKSANDROWSKIEGO ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, realizowanego we współpracy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w części finansowanej przez Powiat Aleksandrowski, w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych w 2022 roku.

W ramach realizacji programu planowane będzie wykonanie szczepień ochronnych dla 10 osób dorosłych – zameldowanych na terenie powiatu aleksandrowskiego w wieku po 65 r. ż. przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki 13-walentnej (PCV13).

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski

lub złożyć osobiście:

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
(poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.30)

Ostateczny termin składania ofert upływa 22 sierpnia 2022 r., godz. 15.30 (decyduje data wpływu oferty do urzędu)

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa