Konkurs na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2019 roku. Zlecanie realizacji zadania ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 64020,00 zł, w tym 3960,00 zł na edukację prawną.

  • Miejsce realizacji zadania: pomieszczenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim.
  • Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 223 w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa