Konferencja „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne po powrocie do szkół”

W dniu 14 września 2021 r. w Aleksandrowie Kujawskim odbyła się konferencja „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne po powrocie do szkół”. Konferencję otworzyła Pani Lidia Tokarska – Starosta Aleksandrowski, Pani Grażyna Troszyńska – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Pani Małgorzata Wdowczyk – Wicedyrektor KP CEN we Włocławku, wraz ze Sławomirem Kopyściem – Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas spotkania, skierowanego do nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, Pani Lidia Czyżniejewska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, Pani Dominika Cieślikowska – psycholog i trener umiejętności społecznych oraz Pani Katarzyna Zawadzka – nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, poruszyły zagadnienia związane z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej.

Prezentowane podczas konferencji prelekcje przybliżyły tematykę związaną z potrzebą podejmowania działań uwzględniających zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 oraz zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy wzmacniającej pozytywny klimat szkoły.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa