Konferencja „Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”

W związku z realizacją od września 2018r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Aleksandrowie Kujawskim zadań związanych z orzecznictwem w stosunku do dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, pracownicy tej placówki wspólnie ze Starostą Aleksandrowskim – Lidią Zwierzchowską, zorganizowali konferencję pt.: „Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w Powiecie Aleksandrowskim”. Konferencja odbyła się w 24 kwietnia br. w sali im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że kwiecień 2019 roku został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ „Światowym Miesiącem Wiedzy Na Temat Autyzmu”.

Na konferencję zaproszeni zostali rodzice, opiekunowie, nauczyciele, a także przedstawiciel instytucji i organizacji pozarządowych mających na co dzień styczność z dziećmi dotkniętymi tymi zaburzeniami rozwojowymi. Jej celem było podniesienie wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej autyzmu, w tym zespołu Aspergera oraz przedstawienie możliwości wsparcia i pomocy dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w powiecie aleksandrowskim”.

Gości konferencji powitała Maria Machłaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, a następnie przedstawiła zebranym jej program. W dalszej kolejności głos zabrała Lidia Zwierzchowska – Starosta Aleksandrowski, która objęła konferencję honorowym patronatem. W dalszej części wystąpili prelegenci z następującymi tematami:

Konferencję uzupełnił przegląd lokalnych instytucji zajmujących się pracą z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. W dalszej części wystąpili:

Konferencji towarzyszyły stoiska informacyjne, była również możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji ze specjalistami.

Program konferencji do pobrania tutaj.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa