Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 14 września 2021 r. o godz. 09.00 za pośrednictwem platformy MS Teams w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczyła Lidia Tokarska – Starosta Aleksandrowski. Głównym tematem było omówienie przez służby, inspekcje i straże przeprowadzonych działań podczas akcji „Bezpieczne wakacje”. Zarówno działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji jak również Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej były przeprowadzone ze szczególnym uwzględnianiem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz osób przebywających na terenie powiatu aleksandrowskiego podczas letniego wypoczynku.

Przewodnicząca Komisji zwróciła również uwagę na niedawno wprowadzone przepisy dotyczące bezwzględnego pierwszeństwa pieszych na przejściach. W związku z tym, że na chwilę obecną trudno ocenić czy ma to wpływ na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszoną ilość kolizji i wypadków, zagadnienie to będzie szerzej omawiane na kolejnych posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Kolejnym tematem omawianym podczas posiedzenia komisji było oznakowanie przejść dla pieszych oraz skrzyżowań ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zlokalizowanych w pobliżu szkól. Stan infrastruktury pod kątem oznakowania poziomego i pionowego oraz widoczności na skrzyżowaniach w bezpośrednim sąsiedztwie szkół został szczegółowo sprawdzony i przeanalizowany przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim i wszelkie nieprawidłowości zostały usunięte – odtworzono oznakowanie poziome – odmalowane zostały przejścia dla pieszych oraz linie.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa