Kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia MOF Torunia z terenu powiatu aleksandrowskiego

Wczoraj (środa) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim odbyło się spotkanie robocze Koordynatorów i Włodarzy z terenu powiatu aleksandrowskiego, należących do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Spotkanie otworzyła Pani Lidia Tokarska – Starosta Aleksandrowski, która podsumowała dotychczasową współpracę oraz zwróciła uwagę na szczególnie dynamiczny rozwój prac dotyczących utworzenia listy propozycji projektowych przeznaczonych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej.

Uczestnicy spotkania omawiali sprawy związane z projektami partnerskimi oraz przedstawili uwagi do harmonogramu naborów na nową perspektywę, w zakresie Działań, które będą wdrażane przez poszczególne OPPT i ZITy regionalne.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa