Kolejna przebudowa drogi powiatowej zakończona

W środę 15 grudnia 2021r. uroczyście oddano do użytku dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na terenie gm. Bądkowo, między Łówkowicami, a Łowiczkiem.

Powiat Aleksandrowski pozyskał na ten cel środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 985.524,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 991.104,91 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.976.628,91 zł, inwestycja została więc oparta w całości o pozyskane z zewnątrz fundusze. Wykonawcą robót budowlanych była wyłoniona w przetargu Firma Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom” z siedzibą we Włocławku.

Zakres prac zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I” obejmował: przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6m, umocnienie poboczy, przebudowę zjazdów na pola i do posesji, budowę zatoki autobusowej, przebudowę przepustów i odtworzenie przydrożnych rowów celem poprawy odwodnienia drogi. Wprowadzono też nową organizację ruchu, wymieniono znaki drogowe. Okres gwarancji na wszystkie przeprowadzone w ramach przebudowy prace wynosi 84 miesiące (7 lat).

Warto podkreślić, że Powiat Aleksandrowski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzyma dofinansowanie na kolejny odcinek przebudowy drogi powiatowej Nieszawa – Ujma Duża o łącznej długości blisko 5 km.

Link do mapy z lokalizacją przebudowanego odcinka drogi: https://goo.gl/maps/sXoEdQ1sKza1QEN28

W uroczystym otwarciu drogi uczestniczyli: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – Józef Ramlau, Wicestarosta Aleksandrowski – Adam Potaczek, Doradca Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Aleksandrowskiego – Ewelina Lewandowska, Radni Powiatu Aleksandrowskiego – Sławomir Michalak i Konstanty Grzegórski, Wójt Gminy Bądkowo – Ryszard Stępkowski, Dyrektor Biura Poselskiego Anny Gembickiej – Magdalena Nowak, Dyrektor Biura Poselskiego Joanny Borowiak – Irena Vuković-Kwiatkowska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim – Marcin Strych oraz inspektor nadzoru – Andrzej Stachowicz i przedstawiciele wykonawcy – Jakub Kowalczyk, Kamil Trawczyński i Marcin Szczepanowski.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa