Kadencja 2014-2018 w Powiecie Aleksandrowskim

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Aleksandrowskiego,

kończy się kadencja Rady Powiatu Aleksandrowskiego 2014-2018, a tym samym kadencja Starosty Aleksandrowskiego. To znakomita okazja do podsumowania ostatnich czterech lat. Pełnienie funkcji starosty, czyli przewodniczącego zarządu powiatu, to zaszczyt, codzienne wyzwania i ogromna odpowiedzialność za całokształt pracy i funkcjonowania powiatu we wszystkich jego obszarach. Swoją pracę na stanowisku starosty traktuję jako służbę ludziom i staram się realizować wszystkie zadania sumiennie i rzetelnie. Wspólne dobro mieszkańców zawsze stawiałem na pierwszym miejscu.

Priorytetem w tej kadencji był równomierny rozwoju powiatu we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. W swoich działaniach duży nacisk położyłem na ścisłą współpracę z burmistrzami i wójtami na rzecz poprawy stanu infrastruktury drogowej. Wspólne przedsięwzięcia z gminami na dany rok każdorazowo ustalałem podczas osobistych spotkań z wójtami i burmistrzami w obecności radnych powiatowych z terenu danej gminy. Ten model przyniósł owoce w postaci znacznej poprawy jakości dróg powiatowych. Mój program zakładał również poprawę warunków nauki i inwestycje w oświatę, a także rozwiązania ułatwiające mieszkańcom załatwianie spraw w starostwie. Na liście priorytetów znalazły się również inwestycje w infrastrukturę i podniesienie warunków pracy w starostwie, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz wspomniana poprawa wizerunku powiatowego samorządu. Upór, konsekwencja i rzetelna praca przez ostatnie lata pozwalają mi powiedzieć że ten program został zrealizowany.

Funkcja starosty to również praca w zarządzie powiatu i obowiązki radnego powiatowego, a tym samym współpraca z wszystkimi radnymi, których powiat liczy 17. Bardzo cenię sobie współpracę z radnymi oraz przewodniczącą Renatą Golec. Ta współpraca układała się wręcz wzorcowo. Rada Powiatu to organ, który akceptuje propozycje działań i poszczególnych przedsięwzięć proponowanych przez Zarząd Powiatu na dany rok oraz zapewnia im finansowanie z budżetu. Zarząd w tym moja osoba, te zadania wykonuje. W mijającej kadencji, w każdej z wymienionych wcześniej dziedzin, udało się wprowadzić rozwiązania, które dziś dobrze służą mieszkańcom. W mojej ocenie najważniejsze były zrealizowane inwestycje drogowe przy znacznym udziale finansowym ze strony gmin, remonty i rozwiązania przyjazne interesantom w starostwie powiatowym i w jednostkach, remonty i wielomilionowe inwestycje w szkołach prowadzonych przez powiat oraz środki zewnętrzne, o które zabiegamy i które skutecznie pozyskujemy. To też konkretne działania wizerunkowe: ustanowiliśmy logo powiatu, jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, w kasie starostwa można płacić kartą lub telefonem, usługi geodezyjne można zamawiać przez internet, mamy nowoczesną i przyjazną osobom niepełnosprawnym stronę www. W wrześniu tego roku, z czego jestem szczególnie dumny, nadaliśmy Powiatowi Aleksandrowskiemu sztandar, oraz przy okazji uroczystości związanych z XX-leciem powiatu, trzem osobom przyznaliśmy odznaki honorowe „Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego”.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dzięki którym Powiat Aleksandrowski może pochwalić się dziś wieloma przedsięwzięciami i działaniami służącymi poprawie jakości życia jego mieszkańców. Dziękuję radnym Rady Powiatu Aleksandrowskiego na czele z Przewodniczącą Rady – Renatą Golec, dziękuję członkom Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego – Wicestaroście Wojciechowi Marjańskiemu, Małgorzacie Wdowczyk i byłemu członkowi zarządu – Lotfiemu Mansourowi. Dziękuję Sekretarzowi Powiatu – Piotrowi Marciniakowi i Skarbnikowi – Dorocie Sobierajskiej. Słowa podziękowań kieruję do wszystkich dyrektorów i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych za ten dobrze przepracowany czas oraz do kierowników i kadr tworzących powiatowe służby, inspekcje i straże. Dziękuję naczelnikom i pracownikom Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z którymi tworzyliśmy przez te 4 lata dobrze zgrany zespół. Dziękuję wszystkim którzy znaleźli zrozumienie dla moich pomysłów i wizji rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Nie sposób wymienić wszystkich działań, inicjatyw i inwestycji na przestrzeni tych czterech lat, ale zapraszam Państwa do zapoznania się z tymi najważniejszymi, które zostały ujęte w poniższych sprawozdaniach z jednostek organizacyjnych i poszczególnych wydziałów starostwa powiatowego.

Starosta Aleksandrowski
Dariusz Wochna

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Aleksandrowskiego Renata Golec podsumowuje kadencję 2014-2018

Szanowni Państwo,

dobiega końca V kadencja Rady Powiatu Aleksandrowskiego. Za nami cztery lata intensywnej, ale i bardzo efektywnej pracy. Obecni radni będą swój mandat sprawować do 16 listopada tego roku, ale już 21 października odbędą się kolejne wybory samorządowe, które wyłonią radnych VI kadencji. Teraz jest więc najlepszy czas na podsumowanie naszej czteroletniej pracy.

Cztery lata temu, 16 listopada 2014 roku, dzięki Państwa głosom, siedemnaście osób z naszego powiatu dostąpiło zaszczytu pełnienia funkcji radnego Powiatu Aleksandrowskiego. Na sesji inaugurującej nową kadencję w dniu 27 listopada 2014 roku funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu powierzono mojej skromnej osobie, Starostą został pan Dariusz Wochna, a Wiceprzewodniczącymi Rady zostali pani Wanda Buchalska i pan Arkadiusz Świątkowski. Na tej samej sesji wybrano również Wicestarostę, którym został pan Wojciech Marjański oraz powołano wszystkie komisje Rady Powiatu: Komisję Rewizyjną, Komisję Finansowo – Budżetową, Komisję Polityki Społecznej, Komisję Mienia i Infrastruktury Technicznej oraz Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Każdy z nas przyjął na siebie określone obowiązki, ale wszyscy przyjęliśmy wspólny cel do zrealizowania – poprawę jakości życia mieszkańców naszego powiatu. Ten cel był motorem naszego działania przez wszystkie cztery lata.

Jako organ uchwałodawczy obradowaliśmy na 36 sesjach i podjęliśmy 461 uchwał. Wszystkie sesyjne obrady poprzedzały spotkania w komisjach, na których to toczyły się dyskusje na wszystkie tematy będące przedmiotem naszej pracy w danym czasie. Najwięcej emocji wywoływały oczywiście tematy związane z inwestycjami i remontami oraz ich finansowaniem. Inwestowaliśmy w szkoły, szpital, drogi, chodniki, bezpieczeństwo, rekreację itd.Ale warto było te wszystkie działania planować, dyskutować nad nimi i pozytywnie opiniować na sesjach, ponieważ realizacja każdego z nich przełożyła się na poprawę jakości życia mieszkańców naszego powiatu.

Pan Dariusz Wochna Starosta Aleksandrowski na poprzednich stronach przedstawił wszystkie zrealizowane przez nas działania wraz z ich kosztami.Niewątpliwie są one konkretnym i niezaprzeczalnym dowodem czteroletniej aktywności radnych oraz zaangażowania pracowników samorządowych ,dobrej współpracy z mieszkańcami naszego powiatu, jak również kooperacji z lokalnymi samorządami.Mam nadzieję,że przedłożona informacja pozwoli Państwu dokonać obiektywnej oceny czteroletniej pracy wykonanej przez nasz samorząd powiatowy.

Mnie jako Przewodniczącą Rady Powiatu Aleksandrowskiego cieszą jednak nie tylko wszystkie nasze realizacje, ale również sposób w jaki nad nimi pracowano.Przede wszystkim udało nam się w naszej pracy uniknąć niepotrzebnych podziałów politycznych, które zupełnie na takim szczeblu jak powiat jest niepotrzebne. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawęz tego, że mamy wspólny cel do zrealizowania, a działania nasze ocenią nasi wyborcy. Jeśli będziemy sobie w czymś przeszkadzać, walczyć ze sobą wzajemnie, to głównie ucierpią na tym mieszkańcy. Dlatego możecie nas Państwo oceniać tylko po tym co zrobiliśmy, gdyż w tej kadencji nie byliśmy medialni, oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu. Nigdy nie przerwaliśmy obrad sesyjnych, nigdy nie mieliśmy żadnych problemów z frekwencją radnych, nigdy naszym obradom nie towarzyszyły kłótnie.

Szanowni Państwo,

zaszczytem i przyjemnością było dla mnie przewodzenie przez cztery lata tak szacownemu gronu jak obecna Rada Powiatu. Bardzo dziękuję wszystkim Paniom i Panom Radnym za rzetelną, merytoryczną pracę, zaangażowanie, wspaniałą komunikację, kulturę i koleżeńską postawę. Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzono mnie cztery lata temu powierzając mi jednogłośnie najważniejszą funkcję – przewodniczącej Rady Powiatu.

Dziękuję Zarządowi Powiatu- panu Staroście Dariuszowi Wochnie, panu wicestaroście Wojciechowi Marjańskiemu oraz pani Małgorzacie Wdowczyk za dobrąi konstruktywną współpracę z Radą Powiatu.

Ogromne podziękowania kieruję do wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego, bez których sukcesy Powiatu nie byłyby możliwe. Szczególne podziękowania składam pani skarbnik Dorocie Sobierajskiej za bardzo skrupulatny nadzór nad naszym budżetem oraz pracownikom Biura Rady za przygotowywanie i właściwą organizację przebiegu komisji oraz sesji. Dziękuję dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego oraz szefom powiatowych służb, straży i inspekcji za pracę na rzecz jego rozwoju . Podziękowania za współpracę kieruję także w stronę wójtów, burmistrzów, oraz przewodniczących rad. Dzięki tej współpracy zrealizowaliśmy wiele ważnych dla nas wszystkich projektów. Dziękuję również przedstawicielom lokalnych mediów za rzeczową relację z naszych dokonań.

Na zakończenie, choć może to powinno być pierwsze podziękowanie, bardzo dziękuję mieszkańcom naszego powiatu za wybór mądrych i pracowitych radnych. Udana kadencja to Państwa wybór i Państwa sukces.

Szanowni Państwo,

w życiu jednak jest tak, że koniec jednych zdarzeń daje początek kolejnym. Przed nami następne wybory samorządowe i kolejna VI kadencja Rady Powiatu. Wierzę, że dokonają Państwo dobrych wyborów i wybiorą Państwo mądrą, pracowitą i uczciwą nową władzę, która przyczyni się do dalszego rozwoju naszego Powiatu.

Ja, jako Przewodnicząca Rady Powiatu, Kadencję 2014 – 2018 kończę z poczuciem dobrze wykonanego zadania.

 

Z wyrazami szacunku
Renata Golec
Przewodnicząca Rady Powiatu Aleksandrowskiego

 

RADA POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 2014-2018

Od góry od lewej: Wojciech Marjański – Wicestarosta, Konstanty Grzegórski, Arkadiusz Świątkowski, Andrzej Sygit, Józef Nowakowski, Dariusz Wochna – Starosta, Arkadiusz Gralak, Maciej Włoch, Andrzej Nawrocki, Michał Włoszek Dolny rząd od lewej: Iwona Rutecka, Magdalena Kiciak-Kucharska, Wanda Buchalska, Renata Golec, Mariola Banaszkiewicz, Agata Ceglewska, Małgorzata Wdowczyk, Edyta Stefaniak-Mansour
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa