Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na otwarty konkurs ofert nr 2/2023 (sport)

Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 494/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 lutego 2023 roku w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie nr 2/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”, ogłoszonym uchwałą Nr 483/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 stycznia 2023 r., w dniu 23 lutego 2023 roku, dokonała oceny formalnej złożonych ofert.

Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferenci w terminie do 2 marca 2023 roku do godz. 15.30, mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87- 700 Aleksandrów Kujawski, II piętro, pokój nr 223 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu).

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Wykaz ofert złożonych na otwarty konkurs ofert nr 2/2023:

  Oferta spełnia wymogi formalne Oferta odrzucona ze względów formalnych Oferta podlega uzupełnieniu Informacja o brakach formalnych do uzupełnienia
Nazwa oferenta Nazwa zadania  
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski Wypoczynek dzieci i młodzieży
z terenu powiatu aleksandrowskiego lato 2023 pt. “Dziecięce podróże małe i duże”
Spełnia wymogi formalne
SIATKARSKI KLUB SPORTOWY “ALEKSANDRIA” SZKOLENIE GRUP MŁODZIEŻOWYCH DZIEWCZĄT W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ Spełnia wymogi formalne
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “JEDYNKA” SZKOLENIE DZIECI
I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TENISA ZIEMNEGO
Podlega uzupełnieniu Brak oświadczenia
o aktualności danych
w odpowiednim rejestrze (rozdz. IV ust 6 pkt 1 regulaminu otwartego konkursu ofert nr 2/2023)
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy “Orzeł” w Służewie Obóz sportowy “Buduj Formę 2023” Spełnia wymogi formalne
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia INTEGRACYJNY MINIMARATON BIEG SOLNY Spełnia wymogi formalne
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjra.
H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Aleksandrowie Kujawskim
XVII POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY FESTYN SPORTOWO – PROFILAKTYCZNY  pod hasłem: NASTOLATKÓW WYCZYNY BEZ ALKOHOLU, NARKOTYKÓW I NIKOTYNY Spełnia wymogi formalne
Aleksandrowska Szkółka Piłki Nożnej Viking Nauczanie i szkolenie dzieci szkolnych w piłkę nożną i futsal Podlega uzupełnieniu Brak oświadczenia

o aktualności danych

w odpowiednim rejestrze (rozdz. IV ust 6 pkt 1 regulaminu otwartego konkursu ofert nr 2/2023)

Fundacja Fucco Nieodkryty Powiat Aleksandrowski Podlega uzupełnieniu Brak aktualnego odpisu
z rejestru (KRS)
Uczniowski Klub Sportowy “Tążyna” INTEGRACYJNY MITYNG LEKKOATLETYCZNY „ZWINNE MISIE” Spełnia wymogi formalne
Stowarzyszenie Ognisko Miłośników Biegania TKKF Rekreacja Bieg Kolejarza w Aleksandrowie Kujawskim Nie spełnia wymogów formalnych. Brak charakteru ponadgminnego zadania.
Stowarzyszenie Kulturalne “Serpentyna” Wakacyjna Przygoda Podlega uzupełnieniu Brak aktualnego odpisu
z rejestru (KRS)
Ciechociński Klub Bokserski CKB ,,Potężnie” I Turniej Eliminacyjny do OOM Kadetek oraz Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w boksie Nie spełnia wymogów formalnych. Brak wymaganego regulaminem konkursu wkładu własnego w minimalnej wysokości 20% całkowitych kosztów zadania (rozdział III ust. 5 regulaminu otwartego konkursu ofert nr 2/2023).
Toruński Klub “Karate Oyama” Upowszechnianie i rozwój sportu
z “Oyama Karate” w Powiecie Aleksandrowskim w roku 2023
Podlega uzupełnieniu Brak aktualnego odpisu
z rejestru (KRS)
MIEJSKI ZWIĄZKOWY KLUB SPORTOWY ORLĘTA
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Sportowe wakacje dla dzieci
i młodzieży z klubem MZKS Orlęta
w Aleksandrowie Kujawskim.
Nie spełnia wymogów formalnych. Oferta nie została złożona w sposób

i w terminie wskazanym

w regulaminie otwartego konkursu ofert nr 2/2023. Oferta złożona jedynie

w wersji elektronicznej.

Uczniowski Klub Sportowy ,,Jedynka AK” Aleksandrów Kujawski Obóz sportowo-rekreacyjny ,,Wakacje z piłką nożną”. Spełnia wymogi formalne
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa