Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na otwarty konkurs ofert nr 1/2023 (kultura)

Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 494/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 lutego 2023 roku w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”, ogłoszonym uchwałą Nr 483/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 stycznia 2023 r., w dniu 23 lutego 2023 roku, dokonała oceny formalnej złożonych ofert.

Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferenci w terminie do 2 marca 2023 roku do godz. 15.30, mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87- 700 Aleksandrów Kujawski, II piętro, pokój nr 223 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu).

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Wykaz ofert złożonych na otwarty konkurs ofert nr 1/2023:

  Oferta spełnia wymogi formalne Oferta odrzucona ze względów formalnych Oferta podlega uzupełnieniu Informacja o brakach formalnych do uzupełnienia
Nazwa oferenta Nazwa zadania  
Fundacja imienia Krzywdów
i Bieńków
KONCERT NA WODZIE Spełnia wymogi formalne
Teatr Ludyczny Śladami pańszczyzny – spektakl edukacyjny Syn Chama Spełnia wymogi formalne
Fundacja Ypsilon Art Galeria Ypsilon – Satyra & Surrealizm Nie spełnia wymogów formalnych. Oferta nie została złożona w sposób
i w terminie wskazanym
w regulaminie otwartego konkursu ofert nr 1/2023. Oferta złożona jedynie
w wersji elektronicznej.
Fundacja Rozwoju Kinematografii Kino kulturalne w Aleksandrowie Kujawskim Nie spełnia wymogów formalnych. Brak charakteru ponadgminnego zadania.
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej “Wesoła Nutka” Spełnia wymogi formalne
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia HAPPY GUITAR FESTIWAL – SKRZYŻOWANIE GITAR 2023 Spełnia wymogi formalne
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru “Lutnia Nova” 10-lecie działalności Chóru Lutnia Nova miasta Aleksandrowa Kujawskiego Spełnia wymogi formalne
Stowarzyszenie Nasza Ostoja CZŁOWIEK- ZWYCZAJNY NIEZWYKŁY

 

Podlega uzupełnieniu Brak aktualnego odpisu
z rejestru (KRS)
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjra Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Aleksandrowie  Kujawskim XVIII POWIATOWY KONKURS NA PROJEKT PLAKATU PROFILAKTYCZNEGO pod hasłem: NASTOLATKÓW WYCZYNY BEZ NARKOTYKÓW, ALKOHOLU
I NIKOTYNY
Spełnia wymogi formalne
Stowarzyszenie Koloroffon TU KINO Podlega uzupełnieniu Brak aktualnego odpisu

z rejestru (KRS)

Stowarzyszenie Kulturalne “Serpentyna” Smaki wsi kujawskiej Podlega uzupełnieniu Brak aktualnego odpisu

z rejestru (KRS)

STOWARZYSZENIE ”CORDIALE CORO” JUBILEUSZOWY CYKL KONCERTÓW Nie spełnia wymogów formalnych. Brak podpisów wszystkich osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze KRS.
KUŹNIA TALENTÓW. PERON 9 i 3/4 Pędzlem i okiem – artystyczny plener malarsko – fotograficzny u hrabiego. Podlega uzupełnieniu Brak oświadczenia
o aktualności danych
w rejestrze (rozdz. IV ust. 6 pkt 1 regulaminu otwartego konkursu ofert nr 1/2023)
FUNDACJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ KULTURY “AULOS” Muzyczne Inspiracje Spełnia wymogi formalne
Fundacja “Będzie Dobrze” XIII Edycja Festiwalu “Parzybroda” Spełnia wymogi formalne

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa