Informacja dotycząca dostosowania numeracji działek ewidencyjnych

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) §44 pkt. 5 Starosta jako organ prowadzący rejestr ewidencji gruntów i budynków ma obowiązek dostosowania numerację działek ewidencyjnych do aktualnych przepisów prawa.

Starosta Aleksandrowski w celu dostosowania numeracji działek na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego w roku 2022 rozpoczął prace związane z nadaniem nowych identyfikatorów – nowych numerów działek dla obszaru całej jednostki ewidencyjnej  – miasto Aleksandrów Kujawski 040101_1 .

Numeracja przeprowadzana będzie w kolejności arkuszy ewidencyjnych tj. od 1 do 42 . Planowane zakończenie prac 30 listopada 2022 r. W celu ułatwienia identyfikacji przenumerowanych działek na stronie mapa.aleksandrow.pl oraz bip publikowane będą pomocne zestawienia.

Informacje dotyczące prowadzonych prac uzyskać można w Starostwie Powiatowym pokój 14 (parter) lub pod nr telefonu 54 282 22 05.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa