Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu aleksandrowskiego

Starosta Aleksandrowski powołując się na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2021r. znak: WIR/DT.710.4.2021 uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024”.

Celem tego opracowania jest określenie , a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

Szczegóły w załączniku.

 

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa