Bezpłatne szkolenie dla NGO w ramach panelu „LOGIKA PROJEKTOWA”

Bezpłatne szkolenie dla NGO w ramach panelu „LOGIKA PROJEKTOWA”

 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem – Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na kolejne szkolenie z cyklu „DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA”, które odbędzie się 04 lipca 2019 roku w Aleksandrowie Kujawskim – w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Słowackiego 8.

W trzeciej części panelu szkoleniowego „DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA” zapoznamy się z metodyką projektowania przedsięwzięć społecznych zgodnie z logiką projektową, a w części warsztatowej szkolenia, uczestnicy próbować będą przełożyć projekt na ofertę realizacji zadania publicznego.

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania publicznego „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie obejmuje cykl szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla środowiska NGO z obszaru naszego województwa. Szkolenia są bezpłatne.

Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8.

Termin: 04 lipiec 2019 roku, w godzinach: 9.30 – 14.30

Adresaci szkolenia: członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalni aktywiści, przedstawiciele JST – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizacje, które wezmą udział w minimum trzech panelach szkoleniowych, otrzymają zestaw poradników z cyklu „ABC trzeciego sektora”

Osoby, które wezmą udział we wszystkich szkoleniach z cyklu „DORBY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA”, otrzymają zaświadczenie udziału w panelu szkoleniowym.

Szkolenie prowadzić będzie przedstawicielka Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej, Hanna Brzuszczak – specjalistka w zakresie koordynacji projektów, socjolog i specjalista pracy socjalnej, trenerka z zakresu zarządzania projektem, zarządzania organizacją pozarządową, logiki projektowej, a także obsługi generatorów wniosków, m.in. WK-P, FIO, ASOS.

Osoby chcące skorzystać ze szkolenia prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: chwytajdzien@protonmail.com, do dnia 02 lipca 2019 roku.

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kontakt: tel.: 693 518 219, e-mail: chwytajdzien@protonmail.com

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa