Działki budowlane powiatu na sprzedaż – II przetarg

Działki budowlane powiatu na sprzedaż –  II przetarg

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 6 działek budowlanych stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego, położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Krasińskiego

Data

przetargu

Godzina Nr działki Powierzchnia

w ha

Położenie Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Wartość rynkowa działki/

udziałów w zł.

Wadium wniesione

w

pieniądzu

24.09.2019 9.00 9/7 mapa 17

+1/6 udział

w drodze

dz. 9/15 mapa 17

0.0980ha

0.0809ha

Aleksandrów Kujawski

ul. Krasińskiego

Teren budownictwa mieszkaniowego

o zabudowie niskimi budynkami jednorodzinnymi

21.000,00/

2.700,00

 

Razem: 23.700,00

2.400,00
24.09.2019 10.00 9/8 mapa 17

+ 1/6 udział

w drodze

dz. 9/15 mapa 17

0.1317ha

0.0809ha

,, ,, 28.100,00/

2.700,00

Razem:

30.800,00

3.100,00
24.09.2019 11.00 9/10 mapa 17

+ 1/6 udział

w drodze

dz. 9/15 mapa 17

0.0801ha

0.0809ha

,, ,, 17.100,00/

2.700,00

Razem:

19.800,00

2.000,00

 

25.09.2019 9.00 9/11 mapa 17

+1/6 udział

w drodze

dz. 9/15 mapa 17

0,0666ha

0,0809ha

,, ,, 18.400,00/

2.700,00

Razem:

21.100,00

2.200,00
25.09.2019 10.00 9/13 mapa 17

+1/6 udział

w drodze

dz. 9/15 mapa 17

0.1027ha

0.0809ha

,, ,, 22.000,00/

2.700,00

Razem: 24.700,00

2.500,00
25.09.2019 11.00 9/21 mapa 17

+ 1/6 udział

w drodze

dz. 9/24 mapa 17

0.0870ha

0.0516ha

,, ,, 26.600,00/

1.900,00

Razem:

28.500,00

2.900,00

Wartość rynkowa nieruchomości nie zawiera 23% podatku VAT.

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8, pok. nr 16, tel: 54 282 79 46, 47 oraz na stronie internetowej  www.pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa