Dyżury aptek w 2020 roku

Rada Powiatu Aleksandrowskiego określiła harmonogram pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne działające na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2020. Od stycznia br. apteki działające w Ciechocinku zobowiązane są pełnić dyżury nocne od godziny 21.00 do 8.00 dnia następnego, apteki działające w Aleksandrowie Kujawskim od godziny 20.00 do 8.00 dnia następnego. Dyżur w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek działających zarówno w Ciechocinku jak i w Aleksandrowie Kujawskim trwa od godziny 8.00 do 8.00 dnia następnego. Podejmując uchwałę Radni Powiatu Aleksandrowskiego, kierując się bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego i zapisami ustawy Prawo farmaceutyczne, przyjęli, że na terenie powiatu dyżury aptek ogólnodostępnych powinny być pełnione całą dobę równolegle w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku.

W związku z tym, że apteki ogólnodostępne od stycznia br. pełnią dyżury dobowe, a nie jak dotychczas dyżury tygodniowe, prosimy mieszkańców o zapoznanie się z uchwałą nr IX/141/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwała dostępna jest w załączniku.

Jednocześnie informujemy, że mogą wystąpić trudności w dostępie do usług farmaceutycznych świadczonych w aptekach w Ciechocinku i Aleksandrowie Kujawskim. Przedstawiciele aptek działających w Ciechocinku poinformowali Starostę Aleksandrowskiego o pełnieniu dyżurów nocnych jedynie do godziny 22.00, co nie wypełnia zapisów prawa miejscowego, tj. w/w uchwały. Podobna sytuacja może mieć miejsce w Aleksandrowie Kujawskim, gdyż przedstawiciele aptek złożyli wniosek o zmianę uchwały i ustalenie dyżuru nocnego trwającego do godziny 22.00.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa