Dyżury aptek na terenie Powiatu Aleksandrowskiego

Dyżury aptek na terenie Powiatu Aleksandrowskiego

Dnia 3 października 2019 r. z inicjatywy Starosty Aleksandrowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami aptek ogólnodostępnych działających w Ciechocinku i Aleksandrowie Kujawskim. Spotkanie zorganizowane zostało w związku z sytuacją, w której apteki działające w Ciechocinku odmówiły pełnienia dyżurów całodobowych. Od października br. apteki w Ciechocinku będą pracowały do godziny 22.00. Celem spotkania było wspólne wypracowanie rozwiązania zaistniałej sytuacji poprzez wybór odpowiedniego  modelu pełnienia dyżurów w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Pomimo prowadzonych rozmów, na dzień dzisiejszy nie wypracowano kompromisu. Kolejne spotkanie w tej sprawie planowane jest na początek listopada br.

Mając na uwadze obecny stan prawny, informujemy, że apteki działające na terenie Powiatu Aleksandrowskiego zobowiązane są pełnić dyżury zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym, tj. uchwałą nr XXXVII/472/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia października 2018 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2019 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa