Droga powiatowa Stara Wieś – Nieszawa – kolejny etap przebudowy zakończony

28 listopada oficjalnie zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2605 C Stara Wieś – Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 na odcinku od km 5+888 do km 7+544 – etap II”.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku 1.656 km. W ramach zadania poszerzono nawierzchnię jezdni  do 6,0 m , utwardzono pobocza obustronnie oraz odtworzono rowy.

Przecięcia symbolicznej wstęgi, otwierającej przebudowany odcinek drogi powiatowej  dokonali: Józef Ramlau (Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski) , Magdalena Nowak (Pełnomocnik Wojewody ds. zrównoważonego rozwoju), Adam Potaczek (Wicestarosta Aleksandrowski), Ewelina Lewandowska (Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu), Agata Ceglewska (Radna Powiatu Aleksandrowskiego), Sławomir Michalak (Radny Powiatu Aleksandrowskiego), Marcin Strych (Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych) oraz przedstawiciele wykonawcy.

Ta droga jest elementem sieci dróg , która stwarza zupełnie nową jakość dla powiatu. Dobra komunikacja, bliskość autostrady i fakt posiadania na swoim terenie najpiękniejszego uzdrowiska nizinnego w Polsce – Ciechocinka – powoduje, że Powiat Aleksandrowski będzie działał jak magnes dla wielu Polaków, którzy będą chcieli tu przyjeżdżać – mówił Wicewojewoda, gratulując Panu Adamowi Potaczkowi działań prorozwojowych Powiatu.

Wykonawcą prac była Firma Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 975 414,77 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% wartości tj.: 1 564 661,42 zł.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa