Sięgnij po unijne dotacje na innowacje

Ogłoszone zostały dwa konkursy dla przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem pomocy we wdrożeniu w działalności produkcyjnej lub usługowej innowacyjnych rozwiązań w ramach poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację inwestycji można pozyskać dofinansowanie – maksymalnie 55% wydatków kwalifikowalnych – nawet do 500 000 tys. zł. Uproszczone wnioski preselekcyjne będą przyjmowane od 26 listopada do 10 grudnia 2018r.

Innowacje mogą obejmować zmiany w wytwarzanym produkcie, świadczonej usłudze albo zmiany w obszarze technologii. Należało będzie wykazać innowacyjność, w formie opinii o innowacyjności, co najmniej w skali województwa. Za wykazanie się innowacyjnością w skali kraju lub świata projekty uzyskują dodatkowe punkty w ocenie, zwiększające ich szanse na uzyskanie środków.

Wsparcie w ramach konkursu ma formę zwrotną, która po raz pierwszy zastosowano w naszym regionie. Nie oznacza to pożyczki. Środki należało będzie zwrócić tylko w przypadku nie osiągnięcia zadeklarowanych minimalnych wskaźników dotyczących zatrudnienia i przyrostu w firmie przychodów związanych z realizacją projektu. Przedsiębiorstwa, które innowacyjnością się wykazać nie mogą, na rozwój, zakup środków trwałych czy rozbudowę firmy mogą uzyskać preferencyjną europejską pożyczkę.

Więcej informacji uzyskasz w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich we Włocławku, ul. Bechiego 2, tel. 54 235 67 21, 54 235 67 12, 797 304 126, lub

e-mail: ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl.

Tych, którzy szukają inspiracji zachęcamy do obejrzenia pomysłów, które już dofinansowania uzyskały i osiągnęły sukces https://vod.tvp.pl/video/gen-innowacyjnosci,odc-1,36776519

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa