Dotacja rządowa dla SP Nr 4

Dotacja rządowa dla SP Nr 4

Powiat Aleksandrowski otrzymał dotację o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w roku 2019.

Dotacja została przyznana zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 5 kwietnia 2019 roku na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim. Kwota udzielonej dotacji – 11.200 zł, wkład finansowy własny – 2.800 zł. W ramach programu szkoła zostanie wyposażona w dwie tablice interaktywne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi wraz z głośnikami.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa